۰۲

مرداد

ادامه روند کاهش امتیازها در دراو ۱۲۲ اکسپرس انتری

دراو انجام شده در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۹ (۲ مرداد ۹۸) سیستم اکسپرس انتری کانادا به صورت زیر بوده است. در چهارمین دراو متوالی شاهد کاهش مینیمم امتیازها در دراوهای اکسپرس انتری بوده ایم. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۵۹ شماره دراو: ۱۲۲ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۳۶۰۰ تاریخ Tie-Breaking: برابر با ۲۵ می ۲۰۱۹ (افرادی که […]

۰۲

مرداد

دراو شماره ۱۵ برنامه اکسپرس انتری سسکچوان

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۷۴ تعداد دعوت نامه: ۱۰۴ تاریخ دراو: ۲۴ جولای ۲۰۱۹ معادل ۲ مرداد ۹۸ توجه کنید که در این دراو همه ناک های موجود در لیست مشاغل این استان دعوت نامه گرفته اند.   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را شروع کنید ممکن است دچار[…]

۰۲

مرداد

دراو شماره ۱۴ برنامه OID سسکچوان

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۷۴ تعداد دعوت نامه: ۲۷۷ تاریخ دراو: ۲۴ جولای ۲۰۱۹ معادل ۲ مرداد ۹۸ توجه کنید که در این دراو همه ناک های موجود در لیست مشاغل این استان دعوت نامه گرفته اند.   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را شروع کنید ممکن است دچار[…]