۱۹

دی

تحلیل برنامه اکسپرس انتری کانادا – بخش دوم

در این سری از نوشته ها قصد داریم تحلیل جامعی از برنامه اکسپرس انتری در ۴ سال گذشته ارائه دهیم. این تحلیل ها را در چند بخش از طریق وبسایت و کانال WikiVisaCanada منتشر می کنیم. بخش اول: مقایسه تعداد نامینیشن های استانی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ در بخش دوم تحلیل برنامه اکسپرس انتری و همچنین […]

۱۳

دی

تحلیل برنامه اکسپرس انتری کانادا – بخش اول

در این سری از نوشته ها قصد داریم تحلیل جامعی از برنامه اکسپرس انتری در ۴ سال گذشته ارائه دهیم. این تحلیل ها را در چند بخش از طریق وبسایت و کانال WikiVisaCanada منتشر می کنیم. بخش اول: مقایسه تعداد دعوت نامه های صادر شده در ۴ سال طبق وعده ای که داده بودیم قصد داریم تحلیل[…]