۳۰

دی

آپدیت میزان تمکن مالی برای سال ۲۰۱۹

اداره مهاجرت کانادا جدول جدید میزان تمکن مالی مورد نیاز برای شرکت در برنامه های مهاجرتی این کشور برای سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد. اگر قصد شرکت در برنامه های مهاجرتی (غیر از سرمایه گذاری) مانند اکسپرس انتری را دارید و از داخل کانادا نیز جاب آفر ندارید باید بتوانید مطابق جدول زیر تمکن مالی نشان دهید. […]