۲۷

شهریور

برگزاری دراو ۱۲۶ اکسپرس انتری کانادا

دراو انجام شده در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۷ شهریور ۹۸) سیستم اکسپرس انتری کانادا به صورت زیر بوده است. در این دراو شاهد کاهش مینیمم امتیازها نسبت به دراو قبل بودیم. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۶۲ شماره دراو: ۱۲۶ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۳۶۰۰ تاریخ Tie-Breaking: برابر با ۲۹ آگوست ۲۰۱۹ (افرادی که “دقیقا” مینیمم […]

۱۴

شهریور

برگزاری دراو ۱۲۵ اکسپرس انتری کانادا

دراو انجام شده در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۳ شهریور ۹۸) سیستم اکسپرس انتری کانادا به صورت زیر بوده است. در این دراو شاهد افزایش مینیمم امتیازها نسبت به دراو ۱۲۴ بودیم. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۶۳ شماره دراو: ۱۲۵ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۳۶۰۰ تاریخ Tie-Breaking: برابر با ۲۳ آگوست ۲۰۱۹ (افرادی که “دقیقا” مینیمم[…]

۲۹

مرداد

تحلیل دراو شماره ۱۲۴ اکسپرس انتری

مینیمم امتیازهای دراوهای برنامه اکسپرس انتری کانادا در سال ۲۰۱۹ تغییرات زیادی داشته که در این تحلیل قصد داریم این تغییرات را بررسی کنیم. در اولین دراو سال ۲۰۱۹ شاهد مینیمم امتیاز ۴۴۹ و در دو دراو بعدی نیز مینیمم امتیازها نزولی بود تا اینکه در دراو شماره ۱۱۰ به مینیمم امتیاز ۴۳۸ رسیدیم که کمترین امتیاز[…]