دراو 179 اکسپرس انتری

۲۸

اسفند

دراو ۱۷۹ اکسپرس انتری ویژه برنامه CEC

دراو انجام شده در تاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۲۱ (۲۸ اسفند ۹۹) که دراو شماره ۱۷۹ برنامه اکسپرس انتری کانادا است به صورت زیر بوده است. این دراو ویژه متقاضیانی بود که زیر مجموعه برنامه CEC (با سابقه کار کانادایی) بوده اند. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۴۹ (ویژه CEC) شماره دراو: ۱۷۹ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۵۰۰۰ […]

دراو 178 اکسپرس انتری

۲۸

اسفند

دراو ۱۷۸ اکسپرس انتری ویژه برنامه PNP

دراو انجام شده در تاریخ ۱۷ مارچ ۲۰۲۱ (۲۷ اسفند ۹۹) که دراو شماره ۱۷۸ برنامه اکسپرس انتری کانادا است به صورت زیر بوده است. این دراو ویژه متقاضیانی بود که زیر مجموعه برنامه PNP (نامینیشن استانی) بوده اند. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۸۲ (ویژه PNP) شماره دراو: ۱۷۸ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۱۸۳ تاریخ Tie-Breaking:[…]

دراو 165 اکسپرس انتری

۲۳

مهر

برگزاری دراو ۱۶۵ اکسپرس انتری کانادا

دراو انجام شده در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۳ مهر ۹۹) سیستم اکسپرس انتری کانادا به صورت زیر بوده است. در این دراو مینیمم امتیازها نسبت به دراو قبلی ۲ امتیاز کاهش یافت. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۷۱ شماره دراو: ۱۶۵ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۴۵۰۰ تاریخ Tie-Breaking: برابر با ۱ سپتامبر ۲۰۲۰ (افرادی که “دقیقا”[…]