۰۵

اسفند

تغییرات جدید در برنامه Caregivers کانادا

امروز ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که به زودی تغییراتی را در برنامه Caregivers شاهد خواهیم بود و دو برنامه پایلوت مهاجرتی ۵ ساله برای این گروه از افراد معرفی خواهند شد. این دو برنامه جایگزین برنامه های فعلی که دیگر اجرایی نیستند خواهند شد. این پایلوت های جدید به Caregiver ها این اجازه […]