۰۴

بهمن

برنامه جدید مهاجرتی Rural and Northern Immigration Pilot

امروز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹ اداره مهاجرت کانادا برنامه جدیدی را با نام Rural and Northern Immigration Pilot معرفی کرد. این برنامه با تمرکز بر روی جوامع کوچکتر و محلی در کانادا به وجود آمده و قصد دارد با هدف کمک به اقتصاد کانادا در این جوامع کوچک اقدام به پذیرش مهاجر کند. در حال حاضر این برنامه برای […]