۰۵

دی

افزایش هزینه ارزیابی مدرک تحصیلی توسط WES

طبق اعلام وبسایت WES از ابتدای سال ۲۰۱۹ هزینه ارزیابی مدارک تحصیلی برای اداره مهاجرت کانادا از ۲۰۰ دلار به ۲۲۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش هزینه فقط برای افرادی است که برای بار اول درخواست ارزیابی ECA را می دهند. کسانی که قبلاً ارزیابی CBC داشته و بخواهند به ECA تبدیل کنند یا کسانی […]