در این بخش به توضیح مجوزهای کار نیازمند LMIA می پردازیم.

این بخش به زودی تکمیل خواهد شد.

 

تعداد بازدید 29