کانادا یکی از کشورهایی است که از حقوق پناهندگان قانونی دفاع می کند. پناهنده شخصی است که به دلیل ترس از شکنجه و اذیت و آزار قادر به زندگی در کشور خود نبوده و تجربیات بسیار بدی از زندگی در کشور خود دارد. پناهنده به دلیل همین ترسی که عنوان شد امکان بازگشت به کشور خود را نیز ندارد و می تواند با مستندات کافی درخواست پناهندگی خود را به کانادا ارائه دهد.

باید به این موضوع دقت کنید که پناهنده با مهاجر فرق دارد. مهاجر کسی است که به طور قانونی و از طریق روش های موجود تصمیم می گیرید که به صورت دائمی در کشور دیگری زندگی کند. اما پناهنده شخصی است که جایی در کشور خود نداشته و از آنجا فراری است.

برنامه های دولت کانادا برای حمایت از پناهنده ها

سیستم پذیرش پناهنده در کانادا دارای دو بخش عمده می باشد:

برنامه اسکان بشردوستانه و پناهندگی برای افرادی که در خارج از کانادا به حمایت نیاز دارند

برنامه پناهندگی برای افرادی که از داخل کانادا ادعای حفاظت و پناهندگی را دارند

 

برنامه پناهندگی برای افرادی که خارج از کانادا هستند

در این برنامه از طریق اسپانسرهای خصوصی داخل کانادا و همچنین سازمان های بشردوستانه اقدام به جذب و حمایت از افرادی می کنند که وضعیت پناهندگی آنها در یک کشور ثالث (به طور مثال کشور ترکیه) مورد تایید آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) قرار گرفته است. طی توافق نامه ای که اسپانسرها با دولت کانادا امضا می کنند متعهد می شوند که حمایت های لازم مادی و معنوی را برای شخص پناهجو در داخل کانادا انجام داده تا آن شخص بتواند هر چه آسان تر در کانادا اسکان داده شود.

پروسه این کار به این صورت است که اسپانسرها باید مدارک لازم خود را به همراه مدارکی که دلیلی موجه برای درخواست پناهندگی شخص پناهجو باشد به اداره مهاجرت کانادا ارسال کند و این اداره هم مدارک اسپانسرها و هم مدارک و دلایل شخص پناهجو را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد و در صورت تایید مدارک و همچنین اطمینان از عدم مشکل در زمینه های امنیتی و سلامتی فرد پناهجو ویزای PR آن شخص صادر خواهد شد.

راه های مختلفی برای اسپانسر شدن یه پناهجو که در خارج از کانادا است وجود دارد که در زیر آنها را مشاهده می کنید:

Blended Visa Office-Referred Program

Sponsorship Agreement Holders

Groups of Five

Community Sponsors

Joint Assistance Sponsorship Program

توجه کنید که استان کبک برنامه جداگانه ای برای اسپانسر شدن پناهجوها دارد.

 

برنامه پناهندگی برای افرادی که داخل کانادا هستند

افرادی که داخل کانادا هستند اگر دلایل کافی و مستند دارند می تواند ادعای پناهندگی کنند. اما دقت کنید که باید دلایل موجهی برای ترس از آزار و اذیت و شکنجه در کشور بر علیه خود ارائه نمایند. افرادی می توانند ادعای پناهندگی داخل کانادا کنند که در صورت برگشت به کشور خود یکی از سه دلایل زیر شامل حال آنها می شود:

شکنجه

خطر از دست دادن جان خود

ریسک مواجه با رفتار یا مجازات غیر معمول

دقت کنید که بعضی افراد حتی با داشتن شرایط بالا هم نمی توانند درخواست پناهندگی دهند. به طور مثال اگر شما حکم اخراج از کانادا را دریافت کرده اید نمی توانید درخواست پناهندگی از داخل کانادا دهید.

تعداد بازدید 93