زمان لازم برای بررسی هر پرونده توسط اداره مهاجرت کانادا با سایر پرونده‌ها متفاوت هست. اما اداره مهاجرت کانادا زمان تخمینی بررسی پرونده‌های هر برنامه را به صورت هفتگی در وبسایت خود آپدیت می‌کند. ما هم در وبسایت ویکی ویزا کانادا برنامه‌های مهمی که ایرانی‌ها برای آن‌ها اقدام می‌کنند را به صورت هفتگی رصد کرده و زمان اعلام شده توسط اداره مهاجرت کانادا را در این صفحه به روز می‌کنیم. همچنین تاریخ آخرین به روزرسانی را هم عنوان می‌کنیم که از به روز بودن این آمار مطمئن شوید.

لطفا توجه کنید که این زمانهای اعلام شده توسط اداره مهاجرت برای حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها صادق هست و در واقع حدود ۲۰ درصد پرونده ها بیشتر از این زمان طول خواهند کشید.

مدت زمان لازم برای بررسی پرونده های هر برنامه

  • اقدام برای ویزای دانشجویی از داخل ایران

۶ هفته

۲۳ جولای ۲۰۱۹

۵ هفته

۱۱ جون ۲۰۱۹

۷ هفته

۱۴ می ۲۰۱۹

۶ هفته

۳۰ آپریل ۲۰۱۹

۷ هفته

۱۶ آپریل ۲۰۱۹

۸ هفته

۲۶ مارچ ۲۰۱۹

۱۰ هفته

۱۹ مارچ ۲۰۱۹

۹ هفته

۱۲ مارچ ۲۰۱۹

۱۰ هفته

۲۲ ژانویه ۲۰۱۹

۱۱ هفته

۱۵ ژانویه ۲۰۱۹

۱۲ هفته

۸ ژانویه ۲۰۱۹

۱۱ هفته

۲۵ دسامبر ۲۰۱۸

۱۳ هفته

۱۸ دسامبر ۲۰۱۸

۱۴ هفته

۱۱ دسامبر ۲۰۱۸

۱۵ هفته

۴ دسامبر ۲۰۱۸

۱۴ هفته

۲۷ نوامبر ۲۰۱۸

۱۳ هفته

۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

۱۴ هفته

۶ نوامبر ۲۰۱۸

۱۳ هفته

۳۰ اکتبر ۲۰۱۸

  • اقدام برای ویزای توریستی از داخل ایران

۳۳ روز

۲۳ جولای ۲۰۱۹

۴۲ روز

۱۱ جون ۲۰۱۹

۴۹ روز

۲۱ می ۲۰۱۹

۴۷ روز

۱۴ می ۲۰۱۹

۴۶ روز

۷ می ۲۰۱۹

۴۱ روز

۳۰ آپریل ۲۰۱۹

۴۲ روز

۱۶ آپریل ۲۰۱۹

۳۹ روز

۹ آپریل ۲۰۱۹

۳۷ روز

۲ آپریل ۲۰۱۹

۳۹ روز

۲۶ مارچ ۲۰۱۹

۴۲ روز

۱۹ مارچ ۲۰۱۹

۴۴ روز

۱۲ مارچ ۲۰۱۹

۵۶ روز

۵ مارچ ۲۰۱۹

۶۱ روز

۱۹ فوریه ۲۰۱۹

۷۴ روز

۱۲ فوریه ۲۰۱۹

۸۷ روز

۵ فوریه ۲۰۱۹

۹۲ روز

۲۹ ژانویه ۲۰۱۹

۸۶ روز

۱۵ ژانویه ۲۰۱۹

۷۲ روز

۸ ژانویه ۲۰۱۹

۴۳ روز

۲۵ دسامبر ۲۰۱۸

۳۹ روز

۱۳ دسامبر ۲۰۱۸

۳۶ روز

۴ دسامبر ۲۰۱۸

۳۷ روز

۲۷ نوامبر ۲۰۱۸

۳۸ روز

۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

۳۶ روز

۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

۳۸ روز

۶ نوامبر ۲۰۱۸

۴۱ روز

۳۰ اکتبر ۲۰۱۸

  • اقدام برای ویزای اقامتی اسپانسرشیپ همسر

۱۲ ماه

۲۳ جولای ۲۰۱۹

  • اقدام برای ویزای اقامت دائم استارت آپ (Start-Up)

۱۲ ماه

۲۳ جولای ۲۰۱۹

  • اقدام برای ویزای اقامتی استانی کاغذی (در مرحله فدرال)

۱۸ ماه

۲۳ جولای ۲۰۱۹

۱۹ ماه

۱۱ جون ۲۰۱۹

۲۰ ماه

۳۰ آپریل ۲۰۱۹

۱۹ ماه

۲۶ مارچ ۲۰۱۹

۱۹ ماه

۳۰ اکتبر ۲۰۱۸

  • اقدام برای ویزای اقامتی اکسپرس انتری (مرحله فدرال)

۶ ماه

۲۳ جولای ۲۰۱۹

  • اقدام برای ویزای اقامت دائم برنامه خوداشتغالی فدرال

۲۲ ماه

۲۳ جولای ۲۰۱۹

۲۳ ماه

۲۱ می ۲۰۱۹

۲۴ ماه

۲۶ مارچ ۲۰۱۹

۲۵ ماه

۲۵ دسامبر ۲۰۱۸

۲۵ ماه

۳۰ اکتبر ۲۰۱۸

تعداد بازدید 167