در این بخش به توضیح مهمترین فعالیت هایی که قبل از لندینگ می توانید انجام دهید می پردازیم.

 

تهیه لیست وسایل و مدارکی که نیاز دارید با خود ببرید

خدمات رایگان قبل از لندینگ دولت کانادا (آشنایی با فرهنگ کانادایی، نوشتن رزومه و کاریابی و …)

گرفتن بلیط و جزئیات مربوطه

گواهی نامه رانندگی

بیمه خودرو

وسائل مورد نیاز کودکان

وکالت

فرم های مربوط به لندینگ

انتقال ارز و دارایی ها به کانادا

اجاره محل اقامت موقت برای روزهای اول

پرداخت عوارض خروج از کشور

 

این بخش به زودی تکمیل تر خواهد شد.

تعداد بازدید 150