فرم ارزیابی اقامت دائم به روش Skilled Worker

با تکمیل این فرم ارزیابی، شرایط شما برای اخذ اقامت دائم کانادا را بررسی کرده و در مدت 48 ساعت از طریق ایمیل به اطلاع شما خواهیم رساند. لطفا آدرس ایمیل خود را دقیق و به طور کامل در این فرم وارد کنید.