۲۹

خرداد

آپدیت سهمیه و زمانبندی پرونده های استاتی آلبرتا

بر اساس آپدیت منتشر شده از سوی این اداره مهاجرت استانی، سهمیه سال ۲۰۱۹ این استان ۶۰۰۰ پرونده است که از این تعداد تاکنون ۲۴۷۶ پرونده نامینیت شده اند و ۲۰۵۸ پرونده در لیست انتظار بررسی قرار دارند. تعداد سهمیه باقیمانده برای سال ۲۰۱۹ نیز ۱۴۶۶ پرونده است. برای آشنایی بیشتر با این برنامه لطفا مطلب ما […]

۱۵

خرداد

آپدیت سهمیه و زمانبندی پرونده های استاتی آلبرتا

بر اساس آپدیت منتشر شده از سوی این اداره مهاجرت استانی، سهمیه سال ۲۰۱۹ این استان ۶۰۰۰ پرونده است که از این تعداد تاکنون ۲۲۵۱ پرونده نامینیت شده اند و حدود ۲۰۵۰ پرونده در لیست انتظار بررسی قرار دارند. تعداد سهمیه باقیمانده برای سال ۲۰۱۹ نیز ۱۷۰۹ پرونده است. برای آشنایی بیشتر با این برنامه لطفا مطلب[…]

۰۲

خرداد

دراو برنامه اکسپرس انتری استان آلبرتا

استان انتاریو در برنامه اکسپرس انتری خود دراو دیگری برگزار کرد که جزئیات آن را در زیر مشاهده می کنید: تاریخ دراو: ۱۵ می ۲۰۱۹ مینیمم امتیاز دعوت شده: ۳۰۱ تعداد دعوت نامه: ۱۹۷ نکته مهم: استان آلبرتا فقط با شرایط خاصی اقدام به دعوت از متقاضیان داخل پول اکسپرس انتری می نماید. این شرایط خاص می[…]