۲۱

شهریور

آپدیت سهمیه و زمانبندی پرونده های استاتی آلبرتا

بر اساس آپدیت منتشر شده از سوی این اداره مهاجرت استانی: تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ تعداد کل سهمیه در سال ۲۰۱۹: ۶۰۰۰ پرونده تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: ۴۱۱۵ تعداد پرونده های در حال بررسی: ۱۶۴۰ تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه در سال ۲۰۱۹: ۲۴۵ در ۲ هفته اخیر این استان ۲۴۷ […]

۰۶

شهریور

آپدیت سهمیه و زمانبندی پرونده های استاتی آلبرتا

بر اساس آپدیت منتشر شده از سوی این اداره مهاجرت استانی: تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: ۲۷ آگوست ۲۰۱۹ تعداد کل سهمیه در سال ۲۰۱۹: ۶۰۰۰ پرونده تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: ۳۸۶۸ تعداد پرونده های در حال بررسی: ۱۶۴۰ تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه در سال ۲۰۱۹: ۴۹۲ در ۲ هفته اخیر این استان ۲۶۷[…]

۲۹

خرداد

آپدیت سهمیه و زمانبندی پرونده های استاتی آلبرتا

بر اساس آپدیت منتشر شده از سوی این اداره مهاجرت استانی، سهمیه سال ۲۰۱۹ این استان ۶۰۰۰ پرونده است که از این تعداد تاکنون ۲۴۷۶ پرونده نامینیت شده اند و ۲۰۵۸ پرونده در لیست انتظار بررسی قرار دارند. تعداد سهمیه باقیمانده برای سال ۲۰۱۹ نیز ۱۴۶۶ پرونده است. برای آشنایی بیشتر با این برنامه لطفا مطلب ما[…]