دراو 165 اکسپرس انتری

۲۳

مهر

برگزاری دراو ۱۶۵ اکسپرس انتری کانادا

دراو انجام شده در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۳ مهر ۹۹) سیستم اکسپرس انتری کانادا به صورت زیر بوده است. در این دراو مینیمم امتیازها نسبت به دراو قبلی ۲ امتیاز کاهش یافت. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۷۱ شماره دراو: ۱۶۵ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۴۵۰۰ تاریخ Tie-Breaking: برابر با ۱ سپتامبر ۲۰۲۰ (افرادی که “دقیقا” […]

دارو 163 اکسپرس انتری

۲۶

شهریور

برگزاری دراو ۱۶۳ اکسپرس انتری کانادا

دراو انجام شده در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۶ شهریور ۹۹) سیستم اکسپرس انتری کانادا به صورت زیر بوده است. در این دراو مینیمم امتیازها نسبت به دراو قبلی ۲ امتیاز کاهش یافت. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۷۲ شماره دراو: ۱۶۳ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۴۲۰۰ تاریخ Tie-Breaking: برابر با ۹ مارچ ۲۰۲۰ (افرادی که “دقیقا”[…]

دراو 162 اکسپرس انتری

۱۲

شهریور

دراو ۱۶۲ اکسپرس انتری ویژه برنامه CEC

دراو انجام شده در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۲ شهریور ۹۹) که دراو شماره ۱۶۲ برنامه اکسپرس انتری کانادا است به صورت زیر بوده است. این دراو ویژه متقاضیانی بود که زیر مجموعه برنامه CEC (با سابقه کار کانادایی) بوده اند. مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۷۵ (ویژه CEC) شماره دراو: ۱۶۲ تعداد دعوت نامه صادر شده: ۴۲۰۰[…]