۱۶

اردیبهشت

دراو برنامه کارآفرینی استان ساسکچوان

در تاریخ ۲ می ۲۰۱۹ دراو برنامه کارآفرینی استان ساسکچوان انجام شد. نتایج این دراو به صورت زیر می باشد: تعداد دعوت نامه صادر شده: ۴۳ متوسط امتیازهایی که EOI دریافت کردند: ۱۲۵ بالاترین امتیازی که EOI دریافت کرد: ۱۳۵ کمترین امتیازی که EOI دریافت کرد: ۱۲۰   برای آشنایی با برنامه کارآفرینی استان ساسکچوان مطلب زیر […]

۱۱

اردیبهشت

تغییر لیست مشاغل استان سسکچوان در ۱ می ۲۰۱۹

در تاریخ ۱ می ۲۰۱۹ استان ساسکچوان در برنامه Skilled Worker خود که دو زیر مجموعه اکسپرس انتری و OID دارد تغییراتی در لیست مشاغل ایجاد کرد و یک ناک از این لیست حذف شد. در زیر ناک حذف شده را می بینید:    ناک حذف شده: شماره ناک عنوان شغلی ۱۲۲۶  Conference and event planners  […]

۱۱

اردیبهشت

دراو شماره ۱۱ برنامه اکسپرس انتری سسکچوان

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۷ تعداد دعوت نامه: ۸۱ تاریخ دراو: ۱ می ۲۰۱۹ معادل ۱۱ اردیبهشت ۹۸ توجه کنید که در این دراو فقط ناک های خاصی دعوت نامه گرفتند که شامل ناک های زیر می باشند: Managers in Social, Community and Correctional Services Conference & Event Planners Medical Sonographers Psychologists Instructors of persons with disabilities[…]