۳۰

خرداد

دراو شماره ۱۴ برنامه اکسپرس انتری سسکچوان

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۸ تعداد دعوت نامه: ۲۶۸ تاریخ دراو: ۲۰ جون ۲۰۱۹ معادل ۳۰ خرداد ۹۸ توجه کنید که در این دراو فقط ناک های زیر دعوت نامه گرفته اند: Architectural technologists and technicians Bakers Paramedical occupations Medical laboratory technologists   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را […]

۳۰

خرداد

دراو شماره ۱۳ برنامه OID سسکچوان

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۸ تعداد دعوت نامه: ۲۱۱ تاریخ دراو: ۲۰ جون ۲۰۱۹ معادل ۳۰ خرداد ۹۸ توجه کنید که در این دراو فقط ناک های زیر دعوت نامه گرفته اند: Architectural technologists and technicians Bakers Paramedical occupations Medical laboratory technologists   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را[…]

۱۷

خرداد

دراو شماره ۱۳ برنامه اکسپرس انتری سسکچوان

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۷۵ تعداد دعوت نامه: ۸۴ تاریخ دراو: ۶ جون ۲۰۱۹ معادل ۱۶ خرداد ۹۸ توجه کنید که در این دراو همه ناک های موجود در لیست مشاغل دعوت نامه گرفتند.   برنامه استانی سسکچوان دارای پیچیدگی هایی هست که اگر بدون مطالعه کافی آن را شروع کنید ممکن است دچار اشتباهی شوید که[…]