۱۳

شهریور

ارسال دعوتنامه استانی به متقاضیان ۲ زبانه

استان نوا اسکوشیا نیز از دوزبانه هایی که فرانسوی را به عنوان زبان اصلی در پروفایل اکسپرس انتری اعلام نموده اند دعوت کرد. طبق جزئیات اعلام شده در سایت رسمی استانی، در دراو انجام شده در تاریخ ۴ سپتامیر ۲۰۱۹ از متقاضیانی دعوت نمود که: فرانسوی CLB 8 یا بالاتر به عنوان زبان اول اعلام نمودند انگلیسی […]

۰۱

فروردین

رکورد جمعیت استان نوااسکوشیا شکسته شد

وبسایت استان نوااسکوشیا امروز ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ اعلام کرد که رکورد جمعیت این استان در طول تاریخ شکسته شد و جمعیت این استان به ۹۶۵۳۸۲ نفر رسید! این تعداد جمعیت، افزایش بیشتر از ۱۰ هزار نفری را نسبت به ابتدای سال ۲۰۱۸ نشان می دهد. دلیل اصلی این افزایش جمعیت پذیرش تعداد زیادی مهاجر در این استان[…]

۲۹

اسفند

استان نوا اسکوشیا هم به سراغ فرانسوی زبان ها رفت

استان نوا اسکوشیا نیز از دوزبانه هایی که فرانسوی را به عنوان زبان اصلی در پروفایل اکسپرس انتری اعلام نموده اند دعوت کرد. طبق جزئیات اعلام شده در سایت رسمی استانی، در دراو انجام شده ۲۰ مارچ از متقاضیانی دعوت نمود که: فرانسوی CLB 7 یا بالاتر به عنوان زبان اول اعلام نمودند انگلیسی CLB 5 یا[…]