موفقیت در اخذ نامینیشن استان ساسکچوان

شرکت ویکی ویزا کانادا موفق شد در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ در برنامه OID استان ساسکچوان نامینیشن استانی را برای یکی از کلاینت های خود دریافت کرده و پرونده این کلاینت به زودی برای دریافت PR کانادا به اداره مهاجرت ارسال خواهد شد. ناک این کلاینت ما مهندسی عمران (۲۱۳۱) بوده و پروسه دریافت تاییدیه APEGS را […]

موفقیت در اخذ ویزای تحصیلی کانادا

شرکت ویکی ویزا کانادا موفق شد در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹ برای یکی از کلاینت های خود ویزای تحصیلی کانادا را دریافت کند. پیشتر در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۱۹ موفق به دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه ویندزور برای این متقاضی شده بودیم. آرزو می کنیم تحصیل ایشان در مقطع فوق لیسانس در کانادا به خوبی پیش رفته[…]

موفقیت در اخذ ویزای اقامت دائم کانادا

شرکت ویکی ویزا کانادا موفق شد در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ ویزای اقامت دائم کانادا را برای یکی از کلاینت های خود دریافت کند. ناک این کلاینت ما مهندسی تکنولوژیست عمران (۲۲۳۱) بوده و مدت زمان انتظار برای دریافت ویزای ایشان تنها ۳ ماه و ۹ روز بود. برای ایشان در ادامه راه آرزوی موفقیت می کنیم.[…]