۰۷

تیر

اولین دراو برنامه Arrima کبک به زودی انجام خواهد شد

به زودی استان کبک اولین دراو برنامه Arrima را انجام خواهد داد. افرادی که قصد شرکت در این برنامه را دارند ابتدا باید پروفایل آنلاین یا EOI را تشکیل دهند و برای متقاضیانی که بهترین شرایط را دارند دولت کبک دعوت نامه صادر خواهد کرد. بعد از صدور دعوت نامه و ارسال مدارک بررسی پرونده آنها توسط […]

۲۹

خرداد

تغییرات قانون مهاجرت کبک به تصویب رسید

لایحه مربوط به افزایش رونق اقتصادی – اجتماعی کبک و پاسخ مناسب به نیازهای بازار کار بر اساس جذب مهاجرین واجد شرایط در تاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۹ به تصویب رسید. تحت این قانون، تمام پرونده های CSQ (برنامه اسکیلدورکر) ارسال شده قبلی به این استان که هنوز تصمیم گیری نهایی در مورد آنها انجام نشده است اکنون[…]

۱۶

فروردین

تمدید مهلت سابمیت پرونده های برنامه سرمایه گذاری کبک

مهلت سابمیت پرونده های سرمایه گذاری کبک که قرار بود از سپتامبر ۲۰۱۸ تا مارچ ۲۰۱۹ باشد تمدید شد و امکان سابمیت پرونده ها تا پایان آگوست امسال محیا می باشد. البته با توجه به رقابتی بودن این برنامه و ظرفیت محدود آن از یک طرف و نیز سهمیه محدود هر یک از موسسات سرمایه گذاری مورد[…]