لوگوی ویکی ویزا کانادا رنگی
Search
Close this search box.

ارزیابی هوشمند مهاجرت به کانادا

در این فرم موارد زیر بررسی می‌شوند:

  • محاسبه امتیاز اکسپرس انتری
  • محاسبه امتیاز FSW
  • بررسی واجد شرایط بودن برای برنامه های FSW و CEC
  • بررسی شانس متقاضی برای 6 کتگوری تعریف شده اداره مهاجرت کانادا بر اساس امتیاز متقاضی و سابقه کار مرتبط
  • محاسبه امتیاز متقاضیان متاهل در حالتی که بدون همسر قصد مهاجرت داشته باشند
  • پیشنهاد برای نحوه افزایش امتیاز و شانس دریافت دعوت نامه (به زودی)
فهرست مطالب
اشتراک گذاری صفحه: